Digitaal lotgenotencontact

‘Samen praten over’

Aanleiding:
Tijdens de ledendagen van 2020, die online verliepen, was er ook ruimte voor gespreksgroepen. Mensen praatten met elkaar door over een thema in kleine groepjes.
Uit de evaluatie hiervan is naar voren gekomen dat er mensen zijn die behoefte hebben om met anderen van gedachten te wisselen over onderwerpen die hen bezighouden. ?U kunt hierbij denken aan praktische, mentale/emotionele zaken of aan sociale en relationele zaken. Daarom starten we in augustus 2021 met digitaal lotgenotencontact.

Doel:
Mensen met longfibrose kunnen in deze online groepssessies met elkaar praten over allerlei dingen die hen bezighouden met betrekking tot hun leven met longfibrose.

Aanpak:
We willen per maand op een ochtend, middag en avond de gelegenheid bieden aan 5 mensen tegelijk om onder leiding van een gespreksleider met elkaar te praten. Per keer zal het om een gesprek van maximaal 1,5 uur gaan.
We starten in de week van 16 augustus 2021.

Aanmelden:
Klik hier om u aan te melden. vervolgens krijgt u een link om op het aangegeven moment mee in te loggen. De gespreksleider laat de mensen toe en heet hen welkom. We kiezen er voor om niet met thema’s te gaan werken, omdat we verwachten dat die vanzelf ter sprake komen.

03-12
Jaarlijks overlijden nog steeds duizenden mensen aan beroepsziekten
22-04
Lees het ervaringsverhaal van Gert en Anneke Broekhuizen
05-07
Jaarlijkse vragenlijst Nivel