Bent u voor uw longziekte onder behandeling in het LUMC?

Patiënten voor de patiëntenraad gezocht!

Op de afdeling Longziekten in het LUMC wordt actief gewerkt aan wetenschappelijk onderzoek. Zij hechten veel waarde aan de mening van hun patiënten bij het opzetten van onderzoek. Om de kritische blik en de waardevolle input vanuit de patiënt beter te kunnen benutten, stellen zij een patiëntenraad samen. De patiëntenraad bestaat uit vrijwillige patiënten, actief onder behandeling/controle op de polikliniek Longziekten in het LUMC, die tweemaal per jaar samenkomen met behandelaren en onderzoekers om te discussiëren over de opzet van projecten. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 13 september 2022. Zie ook deze informatiebrief.

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen per mail (patientenraad-long@lumc.nl) of telefoon (071-5263742).

Met vriendelijke groet, namens de afdeling Longziekten LUMC,

14-09
Internationale longfibroseweek
15 september 2022
23-03
Ledendag in Nijkerk
27-01
(W)etenswaardigheden: over voeding en longfibrose