2e coronagolf: hoe gaat het met u?

Uitkomsten van de enquête over de vraag hoe mensen met een beperking of chronische ziekte de 2e corona-golf beleven en wat de effecten van de coronacrisis zijn voor onderwijs, werk en dagbesteding.

Van 1 tot en met 11 oktober is een enquête gehouden onder 2057 mensen met een beperking of chronische ziekte over hun leven ten tijde van (het begin van) de tweede golf in de coronacrisis. De peiling vond dus plaats precies tussen 2 persconferenties met aankondiging van extra maatregelen in. En de peiling vond plaats bij een besmettingsgraad die daarna verder is toegenomen. De tendens van de uitkomsten naar verwachting enkele weken na de peiling nog steeds geldig zijn, problemen zijn mogelijk zelfs toegenomen door het hogere besmettingsrisico.
Lees hier welke uitkomsten het opleverde.

12-01
Terugluisteren: Nieuwsuur 11 jan. met Bart-Jan Kullberg, voorzitter Gezondheidsraad
12-11
Risico op leverschade door pirfenidon
16-12
Folder: Longfibrose en het coronavirus