Webinar EU-IPFF met Marlies Wijsenbeek

Luister naar Dr Marlies Wijsenbeek (Erasmus Universiteit Rotterdam) als ze op 17 maart 2021 over ′′Optimaliseren van levenskwaliteit bij patiënten met longfibrose′′ vertelt.
Dit doet zij op 17 maart 2021 tijdens een Webinar van de EU-IPFF.

Lees meer en meld u hier aan

07-05
Online thema-bijeenkomst Familiaire longfibrose
09-10
Bijzonder en niet alleen
23-04
European Pulmonary Fibrosis Patient Summit