Save the date

Op vrijdagmiddag 7 oktober organiseren de ziekenhuizen, gespecialiseerd in longfibrose, voor het 3e jaar een Webinar, in samenwerking met de vereniging.
Thema van dit Webinar zal zijn: "Longfibrose: een samenspel in de zorg."

Meer informatie en de uitnodiging volgen begin september. Zet de datum alvast in uw agenda.

 

27-07
Bestuursvergadering
27 juli
17-11
Ledenbijeenkomst
17 november
25-07
Digitaal huiskamergesprek

25,26 en 31 juli