Digitaal huiskamergesprek

Digitaal huiskamergesprek voor patiënten en hun naasten

Wat is dat eigenlijk? Is dat iets voor mij? Wat kan ik er van verwachten?

Tijdens het digitaal huiskamergesprek praat u met anderen over allerlei dingen die u bezighouden met betrekking tot uw leven met longfibrose. Denk hierbij aan heel praktische onderwerpen uit het dagelijks leven en het uitwisselen van ervaringen. Ook partners zijn van harte welkom om mee te doen.

We bieden dit 1x per maand aan op maandagavond, dinsdagmiddag en zondagochtend. Via Zoom logt u in en maximaal 5 mensen tegelijk gaan onder leiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek. De gesprekken duren 1,5 uur. Bij minder dan 3 deelnemers gaat een gesprek niet door.

U kunt zich hiervoor per keer aanmelden: Aanmeldingsformulier digitaal lotgenotencontact (dezorgvraag.nl). Vervolgens krijgt u een paar dagen van tevoren een link om mee in te loggen.