In memoriam

Jenny Penders

Jenny Penders, mede-oprichtster van de Longfibrose- patiëntenvereniging overleed op 23 januri 2014 op 54-jarige leeftijd.  Zij vond in de longfibrosepatieëntenvereniging een uitlaatklep om met deze ziekte om te gaan en heeft veel werk voor de vereniging gedaan. Zo zorgde zij al die jaren voor het beantwoorden van de e-mails en las zij conceptdocumenten van bijvoorbeeld nieuw voorlichtings- materiaal. Ook sprak ze tijdens de jubileumbijeenkomst in 2011.  Jenny vond het leven om te vieren en zeker na de succesvolle longtransplantatie in 2003 kon zij het leven weer oppakken. We zijn dankbaar voor alles wat zij heeft gedaan voor mensen met longfibrose maar enorm verdrietig dat wij afscheid van haar moesten nemen.  Wij leven mee met haar vader en haar kinderen en al diegenen die haar dierbaar zijn.  

 

Herman Westland

Op 30 november 2012 overleed na een kort ziekbed ons bestuurslid Herman Westland. Hermans' motto was: als je niets doet, gebeurt er niets.  In het januari nummer van 2013 staan we stil bij Hermans' leven.  Bij de herdenkingsdienst waren door de familie collectebussen  neergezet. De opbrengst, welke ten goede komt aan de longfibrosepatiëntenvereniging bedroeg maar liefst € 700,=.

Artikelen over dit onderwerp