Tabakslobby

Op 9 maart 2013 is een unieke website gelanceerd, www.tabaknee.nl. Deze gaat over de tabakslobby in Nederland en geeft inzicht in lobbytactieken van de tabaksindustrie en welke mensen hiervoor - openlijk of stiekem - lobbyen, waarbij volksgezondheid geen enkele rol lijkt te spelen.  In de loop vandit jaar zal via deze website het netwerk van de tabaksindustrie stukje bij beetje worden onthuld.

Elke dag beginnen in Nederland meer dan 200 kinderen jonger dan 18, met roken. Van hen blijven 70 hun hele leven roken en 35 zullen aan de gevolgen overlijden. De andere 35 krijgen longziekten.  Jaarlijks overlijden 5.000 mensen aan longziekten als gevolg van roken. Het Longfonds zet zich in om roken door kinderen te ontmoedigen en doet dat door onder meer het inspireren van scholen om hun schoolterrein rookvrij te maken. Want gezonde longen moeten gezond blijven. 

Artikelen over dit onderwerp