Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dat kan de partner zijn, een ouder of kind, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. In Nederland verlenen ongeveer 2,6 miljoen volwassenen meer dan acht uur per week mantelzorg.

 

Nationale Raad voor de Volksgezondheid hanteert de volgende definitie van mantelzorg:

Mantelzorg is de zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meer leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

 

Zorgen voor een ander kan veel emoties met zich meebrengen. Erover praten kan helpen. Dat kan met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, maar ook met vrienden, familie of professionele dienstverleners. Een steunpunt Mantelzorg kan de mantelzorger helpen met contacten die net dat steuntje in de rug geven om de zorg voor een ander beter vol te houden en om overbelasting te voorkomen.

 

Als mantelzorger kunt u zich via Mezzo, de landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerswerk, gratis aanmelden bij een Steunpunt mantelzorg. Deze zijn in het hele land gevestigd, lokaal of regionaal. Ze geven informatie, advies en praktische steun. Ook geven ze informatie over de regelingen die er zijn, welke rechten mantelzorgers hebben en wat je moet doen als je graag wilt dat iemand de zorg (tijdelijk) overneemt.

 

De website ShareCare  is een hulpmiddel voor mantelzorgers. Via deze site kunt u het zorgproces organiseren.

U moet zich wel eerst registreren, het gebruik ervan is kosteloos.