Ik schrik er soms van hoe direct je moet zijn om mensen te laten beseffen hoe ernstig deze aandoening is

Monique vraagt op een krachtige en kwetsbare manier meer aandacht voor haar zeldzame aandoening longfibrose.
Dit is hard nodig om vroegdiagnostiek te bevorderen.


In dit filmpje legt Monique uit waarom dit zo is.


Longfibrose is een zeer ernstige en in sommige gevallen dodelijke aandoening, waarbij verdikking, verstijving en verlittekening optreedt van het longweefsel.
Hierdoor worden patiënten kortademig en ervaren ze vermoeidheid.

Bron: Boehringer Ingelheim, die dit filmpje maakte.

16-09
Wij zijn de donor en zijn/haar familie zo dankbaar!
01-05
Broers en zussen zien lijden doet pijn
Voorlopig wil ze niet weten of zij ook IPF heeft
01-02
Anderhalf jaar hoesten
Jets vader deed niets dan hoesten.