Een uitkering aanvragen

Als u nog volop werkt en u krijgt de diagnose longfibrose, dan hangt het van uw persoonlijke situatie af of u kunt blijven werken, gedeeltelijk blijft werken, of dat u het traject in gaat om een volledige uitkering aan te vragen. 
Ga daarom tijdig in gesprek met uw leidinggevende en bespreek de situatie. Daarnaast gaat u in gesprek met de ARBO-arts om de mogelijkheid in beeld te brengen en voor te leggen aan een arbeidsdeskundige.  Als er geen mogelijkheid is tot herplaatsing of aangepast werk, dan is de kans groot dat dit leidt tot volledige afkeuring.

Omdat longfibrose een zeldzame ziekte is, is het ondenkbaar (in tegenstelling tot wat sommige ARBO-artsen menen te weten) dat u ooit weer volledig kunt werken. U dient daarom aan te dringen op een vervroegde keuring (een vervroegde IVA-uitkering).

Als de ARBO-arts een rapport maakt is het zeer belangrijk dat de longarts de vragen van de ARBO-arts schriftelijk beantwoord.

 

Tips

  • Vraag het boekje 'goede zorg voor mensen met longfibrose'  aan en laat dit door zowel uw werkgever als ARBO-arts lezen. Dit geeft hen inzicht in het beloop van deze ziekte en wat dit voor u betekent. 
  • Bestel de Werkwijzer via het Longfonds. Deze is geschreven voor mensen met COPD, maar voor het merendeel zijn de inhoud en de tips in deze gids ook van toepassing als u een zeldzame longziekte heeft.
  • Lees de informatie zorgvuldig door via de website van het UWV en zorg dat u de benodigde documenten digitaal bij de hand heeft om te uploaden.
  • Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, bespreek dan de situatie en vraag om advies en/of laat u door een jurist coachen. Bent u niet in staat om te onderhandelen, dan kunnen zij dit ook doen. Laat uw werkgever weten dat u in gesprek bent met een adviseur omdat het voor zover de werkgever als uzelf een complexe materie is.
  • Laat uw longarts weten dat u in gesprek bent met een ARBO-arts en dat er vragen verwacht kunnen worden. Mogelijk moet u een document ondertekenen waarin u instemt met het verstrekken van medische informatie.
  • Maak aan de hand van de informatie van de UWV-website een planning en deel die met je werkgever.
  • Wilt u uw ervaringen delen zodat anderen hier van kunnen leren? Stuur dan een bericht via het contactformulier.