Prioriteit bij huisarts

In de driehoek patiënt-huisarts-longarts, speelt de huisarts een belangrijke rol. In het begin van mijn ziekte longfibrose was mijn toestand zeer instabiel, mede als gevolg van het slikken van allerlei nieuwe medicijnen. Snel handelen was dan noodzakelijk, wanneer mijn bloedspiegel niet goed was of er een dreiging was van een longontsteking. Ik merkte dat met name de assistente van de huisarts niet goed op de hoogte was van mijn situatie. En dat leidde tot irritaties over en weer, als ik met spoed een afspraak wilde met de huisarts. Ik heb dat toen uitgebreid besproken met mijn huisarts. Die had daar begrip voor en sindsdien ben ik als patiënt extra ‘bekend’ en als ik bel voor een afspraak of anderszins, word ik direct geholpen.