Ervarings verhalen

Als na de diagnose longfibrose je situatie een beetje stabiel is, ga je gemiddeld eens per 3 maanden naar de longarts en de huisarts zie je misschien wat vaker. Maar jij hebt elke dag longfibrose en dat vraagt de nodige aanpassingen. Op deze pagina's schrijven leden van de longfibrosepatiëntenvereniging over hun ervaringen met longfibrose. Ook geven ze nuttige tips voor lotgenoten. Soms schrijft men over medische onderwerpen, maar nadrukkelijk alleen vanuit de eigen ervaring. Als je medische problemen of vragen hebt, raadpleeg dan altijd een arts.

 

We hopen dat deze pagina’s een vraagbaak worden voor iedereen die te maken heeft met longfibrose.

Heb je goede tips of wil je meeschrijven stuur dan een mailtje naar annejoseschimmel@longfibrose.nl