Longfibrose in het kort

Wat is longfibrose

Bij longfibrose ontstaat litteken of bindweefsel in de longblaasjes. Hierdoor wordt minder zuurstof opgenomen en worden de longen minder elastisch.

Wat zijn de klachten

Kortademig zijn, hoesten, snel moe zijn en moeite hebben met traplopen, fietsen, aankleden. Als longfibrose in de familie bekend is, raadpleeg dan zo snel mogelijk een longarts.

Valkuil
De klachten worden heel geleidelijk erger en daardoor lopen mensen er vaak veel te lang mee door voordat ze naar de dokter gaan.

Ook zijn klachten a-typisch: de arts denkt aan hartziekten of andere veel voorkomende longziekten.
Lees het
interview van Jet, haar vader liep anderhalf jaar door met klachten en uiteindelijk werd longfibrose ontdekt.

Behandeling
Er zijn veel soorten longfibrose. Longfibrose is een chronische longziekte, die niet te genezen is. Met medicijnen en ondersteunende therapie wordt geprobeerd de kwaliteit van leven te verbeteren.
Als de oorzaak bekend is, krijgt men, afhankelijk van de oorzaak, meestal ontstekingsremmers. Als de oorzaak niet bekend is, spreekt men van IPF (idiopathische pulmonale fibrose). Bij deze vorm van longfibrose kunnen fibroseremmers de kwaliteit van leven verbeteren.


Vooruitzichten
Hoe longfibrose verloopt, verschilt per patiënt. In veel gevallen blijft men jaren redelijk stabiel. Door een opvlamming kan men ineens achteruitgaan en aan conditie inleveren, maar daarna zijn er weer langere periodes van stabiliteit. Ondersteuning van een psycholoog of geestelijk verzorger kan mensen en hun naasten helpen om te leren omgaan met deze aandoening.

Lees het artikel (download als PDF)  van geestelijk verzorger Auke Poppen in het Informatieblad 'Over leven met longfibrose'  van december 2017.

 

Meer weten?

Lees meer