Roger Bickerstaffe, voorzitter

Ik heb als achtergrond chirurgie en farmaceutische geneeskunde. In Nederland heb ik al meedere patiëntenverenigingen geprobeerd te helpen.

Ik heb gekozen voor geneeskunde om mensen te helpen ook nu ik met pensioen ben.

Onze bestuur doet al het mogelijke om op te hoogte te blijven van voortgang van kennis over longfibrose en deze inzichten te delen met onze leden.

Artikelen over dit onderwerp