Onderzoek Universiteit Londen

DOET U MEE OM EEN VRAGENLIJST TE VALIDEREN?

En ontvang € 100,= voor uw inzet

 

Om onderzoek te kunnen doen zijn vragenlijsten onmisbaar. In een voorstadium worden vragenlijsten gevalideerd, goedgekeurd. En daarvoor hebben we uw medewerking nodig.

 

Een Universiteit van Londen in Engeland wil een grootschalig internationaal onderzoek doen naar de kwaliteit van leven bij mensen met longfibrose. Hoe meer wij hierover te weten komen des te beter wordt de voorlichting en communicatie.

Daarom ondersteunt de longfibrosepatiëntenvereniging dit onderzoek dan ook van harte.

Er doen diverse landen mee zoals Canada, Australië, maar ook België en Nederland.

 

De eerste stap van het onderzoek, ter voorbereiding van de definitieve vragenlijst, bestaat uit het invullen van een vragenlijst van een paar pagina’s en een telefonisch interview van maximaal een uur. De vragen gaan over de invloed van de ziekte op uw kwaliteit van leven. In het telefonisch interview kunt u aangeven of u de vragenlijst duidelijk vond of anders zou willen verwoorden. Deze fase van het onderzoek is heel van cruciaal belang voor het verdere verloop van het onderzoek. Als vragen namelijk verkeerd worden geïnterpreteerd en vertaald,  dan kan dit een vertekend beeld geven van het volledige onderzoek. Als u meedoet aan dit vooronderzoek, dan draagt u uw steentje bij aan de fundamenten van dit onderzoek.

 

Als dank voor uw inzet ontvangt u € 100,00.

 

Het onderzoek is anoniem. Wel wil men weten wat uw geslacht, leeftijd, opleiding en of u een beroep uitoefent. 

Als u mee wilt doen, dan kunt u een mail sturen naar:  Ilse van Eylen:  le.miroir.des.mots@gmail.com (zij is vertaler-tolk) en werkt in opdracht van de Universiteit). Dan kunt u verder met haar de afspraken maken en mailadres en telefoonnummer uitwisselen (of een Skype ID).