Enquete - bijwerkingen geneesmiddelen

Heeft u een interstitiële longaandoening zoals een vorm van longfibrose (IPF, NSIP, EAA, LAM, etc.) , dan kan dat een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven. Dit geldt ook voor de eventuele bijwerkingen van geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van deze aandoeningen. Geneesmiddelen kunnen bijvoorbeeld ook invloed hebben op de smaak, reuk, eetlust en het gewicht. Dat wordt regelmatig gemeld door patiënten, maar daar is relatief weinig over bekend en is ook niet vaak onderzocht.

Om meer inzicht te krijgen in deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen,  vragen we u om mee te doen aan een enquete. 

Ook al heeft u nog nooit problemen van het gebruik van uw medicijnen ondervonden dan zouden we u toch willen vragen om uw medewerking.

Uw deelname is van groot belang om dit probleem meer zichtbaar te maken!
U zou daarmee een belangrijk aandeel kunnen hebben in het beantwoorden van een aantal vragen

en het vergroten van het inzicht.
De vragenlijst blijft te allen tijde anoniem.
Het beantwoorden van alle vragen neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Dit onderzoek is een initiatief van prof. dr. Aalt Bast en prof. dr. Marjolein Drent in samenwerking met Bijwerkingencentrum Lareb en de longfibrosepatiënten belangenvereniging.
 

Link naar de vragenlijst

Klik op deze link om naar de vragenlijst te gaan. 

Vragen?
Voor vragen kunt u een mail sturen naar:
Sylke de Jong:
smg.dejong@student.maastrichtuniversity.nl