Is longfibrose erfelijk?

De meeste vormen van longfibrose zijn niet erfelijk, maar sommige zeer zeldzame vormen van longfibrose zijn echter wel erfelijk. Op dit moment is het nog niet mogelijk om vooraf vast te stellen of iemand longfibrose zal krijgen. Er is nog geen DNA test voorhanden. Wel wordt er internationaal samengewerkt om in de toekomst wellicht wel een test te kunnen gebruiken.

Artikelen over dit onderwerp