Internationale Longfibroseweek 2017

In de derde week van september is de Internationale Longfibroseweek 2017.

Rondom en tijdens deze week organiseren centra in het hele land en in samenwerking met de patiëntenvereniging extra patiëntenvoorlichtingsdagen.

 

Programma

Aan de orde komen onder meer:

- oorzaken en beloop longfibrose

- behandelmogelijkheden (medicatie en niet medicamenteuze behandeling)

- wetenschappelijk onderzoek

- het (leren) omgaan met een chronische ziekte

- wat heet het centrum aan zorg te bieden (bijvoorbeeld een specialistisch verpleegkundige aan het woord) 

- wat kan de longfibrosepatiëntenvereniging bieden voor patiënten en hun naasten

 

U kunt zich gratis aanmelden voor een (of meer) van deze bijeenkomsten en u hoeft niet in het centra in behandeling te zijn.

Nog niet alle data zijn bekend, de informatie wordt telkens vernieuwd.

 

Data

Klik op de naam van het ziekenhuis voor meer informatie over het programma van dat ziekenhuis.  Nog niet alle programma's zijn bekend. Deze volgen z.s.m.

 

Maandag 11 september, 's avonds, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem

Maandag 18 september, 's ochtends, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

Maandag 18 september, s' middags van 13.30 - 16.30 uur, Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Download hier het programma

Dinsdag 19 september, 13.00 - 16.30 uur, Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Woensdag 20 september, 15.00 - 17.00 uur, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen (i.s.m. het Zuyderland in Sittard-Geleen)

Vrijdag 22 september, OLVG, Amsterdam, van 13.30 - 17.00 uur.  Download hier het programma

Vrijdag 22 september, 's middags, Martini Ziekenhuis, Groningen

Vrijdag 6 oktober, Erasmus MC, Rotterdam

 

Aanmelden

Via deze link kunt u zich voor de bijeenkomsten aanmelden. U ontvangt ca. een week van te voren een bevestiging per mail.