Gespecialiseerde centra

Er zijn in Nederland drie centra die bleken te voldoen aan eisen voor een expertisecentra voor IPF.  Binnenkort volgt hierover definitieve besluitvorming voor VWS. 

Het zijn:

 

Een aantal behandelcentra werkt nauw samen met de expertisecentra. Ook hier kunt u terecht voor de behandeling van longfibrose. Wekelijks of tweewekelijks is er multidisciplinair overleg via videoconferences met de ziekenhuizen onderling. Hier bespreken artsen, radiologen en pathologen de uitslagen van onderzoeken van patiënten en kan een diagnose worden gesteld. Mede naar aanleiding daarvan wordt in overleg met de expertisecentra besproken of en zo ja welke medicijnen kunnen worden voorgeschreven.  Deze centra zijn:

 

Nieuwe medicijnen

De twee fibroseremmers die nu op de markt zijn, Esbriet® en Ofev®, voor de behandeling van IPF, mogen alleen via de expertisecentra worden voorgeschreven. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts. Ook kunt u contact opnemen met de longfibrosepatiëntenvereniging.