Landelijke bijeenkomsten

Op vrijdag 12 mei 2017 is de e.v. Landelijke bijeenkomst. Als vanouds in Hotel De Roskam in  Houten (U)

 

Voorlopig programma:

10:30- 11:00 uur: Ontvangst met koffie/thee en wat lekkers.

11:00 -12.30 uur: Presentaties van Mevrouw I. Wegman, Pulmonologie verpleegkundige in het OLVG te Amsterdam. Zij vertelt over haar ervaring in de praktijk. Wat valt haar op tijdens het spreekuur. De tweede spreker, ook van het OLVG is mevrouw S. Das Dores,  Medisch Psycholoog. Zij geeft een presentatie over acceptatie van een chronische ziekte. Tijdens haar presentatie hoopt zij enkele handvaten aan te reiken

12:30 - 13:30 uur:  Lunch, aangeboden door de Longfibrosepatiëntenvereniging. U mag een vrijwillige bijdrage doneren in de aanwezige collectebus. Tijdens de lunch is ruim de tijd voor lotgenotencontact. 

13:30 - 14:00 uur:  Wat zijn de plannen van de Longfibrosepatiëntenvreniging voor de komende jaren en wat vindt U belangrijk? Presentatie van het meerjarenprogramma en gelegenheid voor het stellen van vragen.

14:00 - 15:00 uur:  Ontspannen deel van de middag. Zodra de invulling hiervan bekend is, volgt meer informatie.

 

U kunt zich via deze link opgeven.

Ongeveer een week van te voren ontvangt u de bevestiging.

 

 

 

 

Artikelen over dit onderwerp