Ons informatieblad

Het informatieblad verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan leden en donateurs. In dit blad staan openhartige interviews met longfibrosepatiënten of hun partners.

 

Ook zijn er interessante interviews met behandelaars en onderzoekers te lezen en is er informatie over medicijnen, ontwikkelingen op het gebied van de behandeling en informatie over de diverse bijeenkomsten voor lotgenoten. U vindt hier de leesversies van de voorlaatste uitgaven.  

 

Bent u geen lid, dan kunt u een papieren versie van de meest recente versie van het informatieblad gratis opvragen via het contactformulier

U kunt ook direct lid of donateur worden.