Nieuws en informatie

 

Belastingaangifte

Gaat u uw belastingaangifte over 2016 doen en heeft u een chronische ziekte of beperking? Dan kunt u de extra gemaakte kosten mogelijk aftrekken, zoals kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Lees meer (artikel)

 

Samen beslissen? Goed idee!

De campagne 'Samen beslissen' moet leiden tot een betere communicatie tussen patiënt en zorgverlener.  Dat is van groot belang voor de arts bij het vaststellen van de behandeling en de voortgang.

Maar ook verbetert het de verhouding tussen arts en patiënt.  

Ab Mulder schreef een helder artikel en geeft tips voor het voorbereiden van het gesprek.

Download het artikel (PDF bestand).

 

Lintje voor prof. Drent

Tijdens het jubileumcongres van de ILD care foundation op 13 oktober 2016 is Prof. Marjolein Drent benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Marjolein Drent is lid van onze adviesraad en longarts bij het ild expertisecentrum van het Sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein.  Het bestuur van de Longfibrosepatiëntenvereniging was aanwezig op dit congres. Hier werden interessante lezingen gegeven door onder meer Prof. dr. J. Grutters (longarts ild expertisecentrum Sint Antonius ziekenhuis Nieuwegein) en prof. dr.  Aalt Bast (toxicoloog/farmacoloog (Universiteit van Maastricht).  Het volledige verslag van dit congres, ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan van de ild care foundation, is gedrukt in het vaktijdschrift 'ild care today'.  De ild care foundation is een initiatief van prof. Marjolein Drent en heeft tot doel het doen van onderzoek naar oorzaken en beloop van interstitiële longziekten en het geven van onderwijs op dit vakgebied. Tijdens de landelijke bijeenkomst op 18 november kunt u hiervan een exemplaar meenemen. Een digitaal exemplaar vindt u op de website van de ild care foundation

Schadevergoeding asbestslachtoffers

Heeft u ervaring met het uitzoeken van feiten die leiden tot schadevergoeding bij asbestslachtoffers? Het comité Asbestslachtoffers kan helpen om voor een hogere tegemoetkoming in aanmerking te komen dan wat de Sociale Verzekerings Bank uitbetaalt, want deze is bij lange na niet voldoende voor alle schade lichamelijke en emotioneel schade.  Hierbij moet wel voor de kosten van een advocaat een eigen bijdrage van zo’n € 700 worden neergeteld.  De werkgevers van de betreffende asbest verwerkende bedrijven kunnen hiervoor niet meer aansprakelijk worden gesteld, want deze zijn inmiddels failliet of gefuseerd. Het achterhalen van feiten en verklaringen van collega’s en aannemers die destijds bij deze bedrijven werkten is een  hele klus en wij zijn op zoek naar mensen die ervaring hebben met soortgelijke zaken.  Uw reactie kunt u mailen naar l.naber@longfibrose.nl

Geslaagde lobby van Europese federatie van longfibrosepatiëntenvereniging

Dit voorjaar is door een aantal longfibrosepatiëntenvereniging in Brussel een Europese federatie opgericht. Het doel is meer aandacht voor longfibrose op Europees niveau.  In ons blad van maart 2016 kon u hier al over lezen. Een eerste was het opstellen van een verklaring, ondertekend door patiënten(verenigingen) en zorgverleners, waarin meer aandacht wordt gevraagd voor de problemen van longfibrosepatiënten. Deze verklaring is vervolgens ondertekend door het merendeel van de  leden van het Europees parlement en als zodanig aangenomen door het parlement. Binnenkort wordt deze verklaring voorgelegd aan de Europese commissie en de Europese Raad van ministers. Een officiële reactie van hun kant wordt voor het eind van het jaar verwacht. Een mooi voorbeeld van een effectieve samenwerking tussen patiënten en zorgverleners.

 

Het gevaar van isolatiematerialen

Het werken met isolatiemateriaal kan, bij onvoldoende bescherming en bij mensen die er gevoelig voor zijn, ongeneeslijke longziekten veroorzaken. Het Longfonds en de Longfibrosepatiëntenvereniging maken zich zorgen over het ontbreken van goede voorlichting. E.e.a. naar aanleiding van het Woonakkoord 2013 en waar men op grote schaal na-isolatie van bestaande woningen stimuleren.  Materialen die hierbij gebruikt worden zijn steenwol, glaswol en polyurethaanschuim. Bij onjuist gebruik, geen goede bescherming en slechte isolatie kan, als men daar gevoelig voor is, longfibrose ontstaan.  Wij vrezen dat na-isolatie op grote schaal onnodige gezondheidseffecten te weeg brengt en uiteindelijk geen positief effect oplevert voor de samenleving.

 

Zorgverzekeringen

Wilt u eens zien hoe het marktaandeel van de zorgverzekeringen is verdeeld? Download dan het overzicht

Artikelen over dit onderwerp